سامیتا مهمان قسمت 27 برنامه کلید در آپارات

شما را به دیدن قسمت 27 برنامه کلید دعوت می کنیم تا به تماشای گپ و گفت هایی در مورد فعالیت ها و خدمات مختلف سامیتا، همچنین روند شکل گیری این مجموعه بزرگ گردشگری از زبان محسن قاسمی، مدیر عامل مجموعه بنشینید ...

با ما و این قسمت برنامه کلید همراه باشید تا :

جشنواره شگفت انگیز 3 = 2.5 Samita.com